Naděje pro unavené křesťany

Posted

„On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.“ (Iz 40,29–31) Drazí čtenáři, téma tohoto článku „Křesťan a únava“ si jistě neklade za cíl zabývat se běžnou […]