Sborový úvodník 03/2019

Modlitby, modlitby, modlitby… Tak by se dala shrnout témata našich kázání od ledna. Mám naději, a o to při přípravě celé série kázání usilujeme, že se tohoto tématu jen nepřejíme a nebude nám z něj špatně, ale že nám pomůže tuto oblast života posílit. A mluvím jak o osobních modlitbách, na něž jsme se zaměřili v první části, tak i o těch společných, o nichž teprve budeme mluvit.

Teď jsme v části, kdy připomínáme, že bez modliteb za Boží jednání mnoho Božího jednání mezi námi nebude. Ne, že by Boží jednání stálo a padalo na tom, zdali o ně budeme usilovat. Jak jsem řekl v jednom z témat: Bůh jedná a bude jednat v naší generaci. A to, díky Pánu, nikdo z nás nezmění. Ale jestli bude jednat konkrétně v nás a skrze nás, to už je druhá věc. Naše usilování ovlivňuje, zdali a nakolik budeme součástí toho Božího jednání. Proto o tom mluvíme, proto se chceme v tom navzájem povzbuzovat.

A co zahrnuje Boží jednání? Například když člověk přichází ke Kristu, to je Boží jednání. Když se stane v našich životech průlom v něčem, s čím jsme u sebe nebyli schopni pohnout. To je taky Boží jednání. Když se modlíme o rozpoznání Boží vůle a Bůh odpoví. Když se projeví některý z duchovních darů, druhý člověk je tím požehnán a my jen v úžasu zíráme. Když ucítím, že se mám za někoho modlit nebo pro něj něco udělat a pak zjistím, že to byla úplně trefa do černého. Když…

Jsem si jistý, že toto chceme, přemýšlej nad tím, modli se za to a v následujících nedělích o tom budeme více mluvit.

Petr Špok