Klub Samuel

Setkávání klubu Samuel probíhá během každotýdenní nedělní bohoslužby. Slouží k tomu, aby dětem všech věkových kategorií byly jednoduchou formou přiblíženy příběhy a biblické pravdy.

Soutěž „O poklad Krále králů“

O poklad krále králů je soutěž znalostí Bible určená dětem a mládeži. Koná se jedenkrát za rok a může se účastnit každý, kdo splňuje věkový limit a chce si vyzkoušet a porovnat své vědomosti s ostatními vrstevníky. 

Co chystáme pro 15. ročník soutěže:

Apoštol Pavel, (takže budeme pokračovat ve čtení z knihy Skutků), 1. Samuelova 1 – 10, Žalm 147, 1 – 11 (verše 1 – 6 zpaměti) a pro kategorii D a E ještě 1. list Tesalonickým.

Datum a místo konání:
1. kolo: 9. března 2019 v AC Havířov
2. kolo: 6. dubna 2019 v AC Havířov