Služba v nemocnici

Do havířovské nemocnice chodíme pravidelně co 7 týdnů vždy ve čtvrtek a v sobotu. Většinou navštěvujeme oddělení geriatrie a LDN. Hodně nemocných je nechodících. Sloužíme slovem, modlitbou, písněmi a předáváním letáčků.