Vyučování a setkání

Vyučování základů

Vyučováním základů připravujeme křesťany ke křtu a současně tím klademe ucelený biblický základ, který je podmínkou členství ve sboru. Ve snaze, aby vyučování bylo co nejvíce praktické pro každodenní život, procházelo v minulých letech vývojem. A to jak z hlediska formy, tak obsahu. V rámci toho došlo v druhé polovině loňského roku k významné změně a vyučování už neprobíhá skupinově, ale individuálně. V praxi to znamená, že jakmile se někdo obrátí ke Kristu, je kontaktován jedním z vyučujících a základy spolu projdou ve dvojici. Znamená to sice mnohem větší nároky na množství a kvalifikaci vyučujících, ale zisk z této změny je jednoznačný. Na přelomu roku vyučováním základů procházelo sedm nově obrácených lidí.

Předmanželská setkání

Tuto službu jsme začali s Hankou poskytovat už před čtyřmi lety. Je zaměřena na snoubenecké páry, které se připravují na sňatek. Nicméně po prvních zkušenostech s několika páry jsme viděli, že počáteční formu musíme dopracovat včetně nastavení, jak budou jednotlivá setkání probíhat. V loňském roce jsme předmanželská setkávání přepracovali a začínají se nám osvědčovat i přesto, že získáváním dalších zkušeností jednotlivé lekce stále průběžně modifikujeme. V roce 2011 jsme začali tato setkání se čtyřmi snoubeneckými páry.

Manželské večery

Na jaře 2010 proběhl dvouměsíční kurz „Manželské večery“. Tento kurz se skládal z 8 tématicky zaměřených večerů a pochází ze stejné dílny jako kurzy Alfa. Kurz je podpůrný nástroj pro lepší vzájemné poznání a porozumění mezi manželi bez ohledu na věk, společná léta v manželství nebo současnou situaci. Kurz je postaven na otevřené komunikaci podepřené zajímavými materiály.
Celý kurz zachovává diskrétnost a soukromí manželů, součástí je večeře.
Manželských večerů se v našem sboru zúčastnily 4 manželské páry. Přestože každý večer začínal tématickou promluvou, tak nejhodnotnější svým individuálním přínosem byl právě osobní čas manželů.