Sborový úvodník 04/2019

Posted

Jestliže jste s Kristem vstali, usilujte o to, co je nahoře, kde Kristus sedí na Boží pravici. Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi. Neboť jste zemřeli a váš život je ukryt s Kristem v Bohu. A když se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete ve slávě. Milý […]

Velikonoční příběh

Posted Leave a comment

Drazí čtenáři, v druhé polovině dubna církev slaví Velikonoce, nejvýznamnější křesťanský svátek v roce. Mnohého moderního křesťana možná ani nenapadne, jak jsou Velikonoce významné, za nejdůležitější událost v roce by označil například sborovou dovolenou, evangelizaci nebo nějakou obzvlášť skvělou křesťanskou konferenci. Změnil se i samotný způsob, jak někteří křesťané Velikonoce tráví: raději využijí těch pár dní volna a […]

O mužích, chlapcích a (ne)výchově.

Posted

Čas od času se vracím ke knihám R. Rohra a to nejen kvůli jeho hluboké moudrosti, ale i proto, že v jeho knihách vnímám jakési světlo normálnosti v pohledu na mužskou spiritualitu a také v pohledu na výchovu kluků. Přiznám se, že když někdy čtu některé „současné zaručené názory” na to, jak vychovávat děti, potažmo kluky, nevěřím svým […]

Bílý kamének

Posted

…dám mu bílý kamének a na tom kaménku napsané nové jméno, které nezná nikdo než ten, kdo je dostává. Zjevení 2:17 Sbírám materiály k sepsání spisu o biblické knize Zjevení. Jsem přesvědčen, že Písmo je inspirováno Duchem svatým a že nám bylo dáno v podobě, která nám umožňuje žít svatý život před Boží tváří. Celá řada výroků […]

Církev City House Brno

Posted

Michal Apetauer: Růst? Věříme, že to působí Bůh Michal Apetauer je vedoucím sboru AC, který vznikl velmi nedávno. Sbor vykazuje strmý růst. Každého zajímá, čím to může být. Co děláš, že Ti to tak roste? Uf, asi to bude znít divně, ale do jisté míry by mě to zajímalo taky. Zrovna tento týden jsme se […]

Písmo jako skládačka Lego

Posted

Před několika lety mi napsal jeden svědek Jehovův, že pokud dobře poznáme Písmo, pak nám všechno do sebe pěkně zapadá, jako skládačka Lego. Nebyl sám. Tento pohled na Písmo je poměrně běžný u řady evangelikálů a téměř stoprocentně jej zastávají křesťanští fundamentalisté. A tento pohled na Písmo je hojně rozšířen – a rozpracováván – u […]

Sborový úvodník 03/2019

Posted

Modlitby, modlitby, modlitby… Tak by se dala shrnout témata našich kázání od ledna. Mám naději, a o to při přípravě celé série kázání usilujeme, že se tohoto tématu jen nepřejíme a nebude nám z něj špatně, ale že nám pomůže tuto oblast života posílit. A mluvím jak o osobních modlitbách, na něž jsme se zaměřili […]

O pravém vztahu k Bohu

Posted

„To vám říkám, abych vám pomohl, ne abych vás uvedl do nesnází, ale abyste žili důstojně a věrně lnuli k Pánu bez rozptylování.“ (1K 7,35 ČEP) Drazí čtenáři, na počátku této úvahy byl dopis, který jsem obdržel někdy v polovině osmdesátých let. V tu dobu jsem vykonával základní vojenskou službu a jako nově obrácený křesťan jsem se […]

Naděje pro unavené křesťany

Posted

„On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.“ (Iz 40,29–31) Drazí čtenáři, téma tohoto článku „Křesťan a únava“ si jistě neklade za cíl zabývat se běžnou […]