Kavárna Teen Challenge

Jsme mezinárodní křesťanská organizace, která byla založena Davidem Wilkersonem v roce 1958 v New Yorku. Naší hlavní činností a posláním je zachraňovat ztracené generace lidí, které se ocitly v zajetí různých závislostí, lží a beznaděje. Těmto lidem jako pomoc nabízíme pravdu a lásku a zároveň je vedeme k rozpoznávání vlastních problémů. Pomáháme jim procházet tímto procesem až do chvíle, kdy jsou schopni fungovat ve společnosti.

Usilujeme pomoci lidem stát se psychicky zdravými, citově vyváženými, sociálně zabezpečenými, fyzicky zdatnými a duchovně živými. Věříme, že každý člověk je hodnotný a je vrcholem stvoření, proto chceme, aby dostal novou šanci a jeho jedinečný potenciál nebyl zmařen. Mám naději, že v naší nabídce programů a služeb najdete pomoc, kterou potřebujete. Pokud máte otázky prosím, kontaktujte nás.

Kavárna Teen Challenge je otevřená každé pondělí v 18 hodin na modlitebně Apoštolské církve v Havířově, na ul. Selská 29.

Zodpovědný vedoucí: František Novotný mobil: 739 600 186