Kurz Kairos

Kurz Kairos – Nepropásněte svou šanci

Kurz Kairos je interaktivní kurz o světové křesťanské misii, jehož cílem je vzdělávat, inspirovat a vyzvat křesťany, aby se do misie aktivně zapojili a stali se její součástí. Pomáhá směrovat církev i misijní organizace.

Kurz již probíhá ve více než 45 zemích světa a byl přeložen do více než 20 jazyků. Všude se setkáváme s pozitivními ohlasy a svědectvími, kdy Kairos pomohl lidem odkrýt Boží vůli pro jejich život i pro církev a mnohé motivoval k aktivnímu zapojení se do misie.

Kairos Kurz využívá řadu osvědčených vzdělávacích prostředků, včetně skupinových diskusí, krátkých přednášek, modliteb, videí k výuce. Studenti se také účastní speciálně navržených činností. Je navržen tak, aby položil základní kámen v životě každého křesťana i místního sboru v otázce celosvětové křesťanské misie. Bude-li základ pevně položen, může dojít k vzrušující a smysluplné misijní práci.

Témata kurzu

1. Boží záměr a plán
2. Israel – lid smlouvy
3. Mesiáš, poselství a ten, který poselství přináší
4. Křesťanské hnutí šířící se do celého světa
5. Misijní Strategie
6. Zbývající úkol
7. Světová křesťanská týmová práce
8. Mezikulturní důvody

Reakce účastníků

A. R.: Nenechá člověka ve stavu, v jakém přijel!

J. Ř.: V českém křesťanském prostředí, které jsem zažila, je to revoluční pohled hlavně na misijní Boží srdce již ve Starém zákoně a přecházející do Nového zákona. Najednou je Velké poslání to jediné, co má cenu předat ostatním.

M. R.: Bylo velice povzbuzující potkat se a celý týden trávit čas s tak nadšenými lidmi a do Božích věcí odhodlanými lidmi. Osobní svědectví, motivační videa, nový pohled na Boží slovo a Velké poslání.

V. P.: Křesťanský kurz, ve kterém se lidé mohou dozvědět důležité informace o svých povinnostech jako křesťanů a povzbuzení k tomu, aby se obraceli noví lidé. Vedení k pravé službě.

D. B.: Docela objevný, dobré společenství. Měl by se povinně dostat do sborů a ke všem nově obráceným jako základní vyučování.

V. B.: Inspirující, burcující, zajímavý, bohatý, prostě super.

V. C.: Kurz Kairos napomáhá uvědomit si, jak je misie v Božím srdci důležitá a jak je důležité si nenechat dobrou zprávu pro sebe, ale předávat ji dál lidem kolem sebe.

Další kurzy

Informace o dalších kurzech se dovíte ZDE

Motivující video ke kurzu Kairos.