Kurzy Alfa

Kurz Alfa tvoří série promluv na klíčová témata, související s křesťanskou vírou. Každé setkání začíná společným jídlem, které dává lidem příležitost se spřátelit.

Následuje promluva na téma večera a nakonec diskuse. Zeptat se můžete na cokoliv, co vás zajímá. Alfa je  pohodová a zábavná. Vlastní názor je lepší než povrchní dojmy.
Alfa je příležitost pro každého… zvláště zaujme ty, kdo o věcech rádi diskutují, nebo jen naslouchají a chtějí prozkoumat křesťanství.
Na Alfě se seznámíte s osobou Ježíše Krista, Biblí, modlitbou a dalšími klíčovými křesťanskými tématy. Budete mít příležitost mluvit s lidmi, kteří mají s těmito tématy osobní zkušenost. Alfa má podporu všech hlavních křesťanských církví.
Vzhledem k tomu, že každé setkání začínáme společnou večeří, je nutné být předem přihlášen. Přihlásit se můžete telefonicky – Lukáčová Jiřina 773 663 995.

Každou středu od 20. 2. – 8. 5. 2019 v 18 hodin. 

V prostorách sborové budovy Apoštolské církve Havířov

PŘÍLEŽITOST PROZKOUMAT SMYSL ŽIVOTA