Velký Boží impuls vždy vede k šíření evangelia.

Posted

Šíření evangelia vždy úzce souvisí s mocí modlitby. A stejně tak nemůžeme oddělit modlitbu od potřeby šířit evangelium. Poučme se z historie V roce 1806 se pět studentů začalo dvakrát týdně modlit, aby se Bůh nějak mocně projevil. Sešli se během horkého srpnového sobotního odpoledne a chtěli spolu mluvit o Manifestu misionáře Williama Careyho. Cestou […]