Apoštolská církev, sbor Havířov

Pravidelné akce:

Nedělní bohoslužba v 9:30, v modlitebně AC, bez registrace

Royal Rangerskaždé pondělí od 16:15 hod.

Kavárna Teen Challenge: konzultace každé pondělí po tel. 739 600 186

Mládež: každý 1. pátek v měsíci je mládež v KC Český Těšín od 18 hod., v ostatní pátky je mládež od 18:00 hod.

Verš dne: 30.11.2021

Žalmy 20:2 Kéž tě Hospodin vyslyší v den soužení, jméno Boha Jákobova kéž tě ochrání!

Nedělní kázání:

28.11.2021 Mirka C. –  Údolí suchých kostí

GDPR – informace o zpracování osobních údajů

Důležité akce:

 5.12. nedělní bohoslužba v 9:30

 @Vždy s Bohem

Misijní podzim + jarmark

SBOROVÉ AKTIVITY

MLÁDEŽ – OXYGEN

Pravidelná setkání v pátek v 18:00
Více na FB/Mládež AC
Instagram: #mladezoxygen

OÁZA – Otevřená zahrada

Letošní sezóna ukončena

Více na FB/Otevřená zahrada Havířov

KAVÁRNA TEEN CHALLENGE

Pomáháme lidem dostat se z různých závislostí. Konzultace po tel. 739 600 186

KONTAKTUJTE NÁS:

Apoštolská církev, sbor Havířov

Adresa: ul. Selská 29, 73601 Havířov

Telefon: +420 739 600 141

E-mailkancelar@achavirov.cz

FIO banka Havířov č.ú. 2200461919/2010

IČO: 63024829