Apoštolská církev, sbor Havířov

Pravidelné akce:

Nedělní bohoslužba v 9:30, v modlitebně AC, ul. Selská 29

Royal Rangerskaždé pondělí od 16:15 hod.

Kavárna Teen Challenge: konzultace každé pondělí po tel. 739 600 186

Mládež: každý 1. pátek v měsíci je mládež v KC Český Těšín od 18 hod., v ostatní pátky je mládež od 18:00 hod.

Verš dne: 20.05.2022

Žalmy 115:1 Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství a pro svou věrnost!

Nedělní kázání:

15.05.2022 Ben Tarbuck – životní příběh

 

GDPR – informace o zpracování osobních údajů

Důležité akce:

22.05. Nedělní bohoslužba v 9:30

Každou neděli ve 20:00 ZOOM modlitby za Ukrajinu

@VždysBohem

SBOROVÉ AKTIVITY

MLÁDEŽ – OXYGEN

Pravidelná setkání v pátek v 18:00
Více na FB/Mládež AC
Instagram: #mladezoxygen

OÁZA – Otevřená zahrada

Zahrada je otevřena každý čtvrtek od 15 hod.

Více na FB/Otevřená zahrada Havířov

KAVÁRNA TEEN CHALLENGE

Pomáháme lidem dostat se z různých závislostí. Konzultace po tel. 739 600 186

KONTAKTUJTE NÁS:

Apoštolská církev, sbor Havířov

Adresa: ul. Selská 29, 73601 Havířov

Telefon: +420 739 600 141

E-mailkancelar@achavirov.cz

FIO banka Havířov č.ú. 2200461919/2010

IČO: 63024829