Apoštolská církev, sbor Havířov

Vítejte na stránkách Apoštolské církve, sbor Havířov

Scházíme se pravidelně každou neděli v 9:30 hodin v modlitebně na Selské ulici. 

Verš dne: 18.03.2019

Římanům 3:23-24 všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši.

Pravidelné akce:

Nedělní bohoslužba v 9:30 hod., v modlitebně AC, ul. Selská 29, 

Sunday´s services: Our Sunday´s services are translated into English language. Foreigners are warmly welcomed in our congregations.

Royal Rangerskaždé pondělí od 16:15 hod.

Kavárna Teen Challenge: každé pondělí v 18:00 hod. v Klubu 3NYTY

Modlitby sboru: v pondělí 18. 03. v 18:00 hod.

Mládež: každý 1. pátek v měsíci je mládež v KC Český Těšín od 18 hod., v ostatní pátky je mládež od 17:30 hod.

Modlitby sester: v pátek 15. 03. v 18:00 hod.

Očekávání před Boží tváří: v pátek 29. 03. v 18:00 hod.

Alfa kurzy: od 20. února každou středu v 18:00 hod.

GDPR – informace o zpracování osobních údajů

Nedělní kázání: 17.03.2019

Petr Špok – Modlitba a opozice.

Důležité akce:

KURZY ALFA

Příležitost prozkoumat smysl života – Více info ZDE

Každou středu od 20. 2. – 8. 5. 2019 v 18 hodin

EZDRÁŠ

V neděli 7. dubna 2019 v 15 hodin proběhne soutěž dvojic ve znalostech Bible.

LIMITY 2019

Sobota 13. 4. 2019 od 10 – 18 hodin Registrace: ZDE
Kulturní centrum Semilasso, Palackého třída 126  Brno

AKTIVITY:

MLÁDEŽ

Jsme mladí lidé, kteří ve svém životě dali prostor Bohu, našli v Něm naději a životní smysl.

Více o Mládeži ZDE

ROYAL RANGERS

Chceme pozitivně ovlivnit výchovu mladé generace na základě křesťanských principů morálky a etiky.

Více o Royalu, kdy se schází, najdete ZDE

 

KAVÁRNA TEEN CHALLENGE

Pomáháme lidem dostat se z různých závislostí.

Více o kavárně ZDE

Články

Sborový úvodník 03/2019

Modlitby, modlitby, modlitby… Tak by se dala shrnout témata našich kázání od ledna. Mám naději, a o to při přípravě celé série kázání usilujeme, že se tohoto tématu jen nepřejíme…

O pravém vztahu k Bohu

„To vám říkám, abych vám pomohl, ne abych vás uvedl do nesnází, ale abyste žili důstojně a věrně lnuli k Pánu bez rozptylování.“ (1K 7,35 ČEP) Drazí čtenáři, na počátku…

KONTAKTUJTE NÁS:

Apoštolská církev, sbor Havířov

Adresa: ul. Selská 29, 73601 Havířov

Telefon: +420 739 600 141

E-mailkancelar@achavirov.cz

FIO banka Havířov č.ú. 2200461919/2010

IČO: 63024829