Domácí skupinky

Cílem domácích skupinek je zapojení co největšího počtu lidí do skupinek a tím i do života sboru, pastorační péče o tyto lidi a naplňování jejich potřeb. Pomáháme lidem odkrýt jejich dary, podporujeme další duchovní růst a následné zapojení do služby Bohu. Chceme též vzbuzovat v lidech evangelizační myšlení a starost jeden o druhého, vzájemnou podporu a povzbuzování. Skupinky nejsou uzavřené, počet osob není rozhodující,  při větším počtu stálých členů se skupinka rozdělí. A vznik nové skupinky je jedním z našich cílů.

Kde se scházíme:

u Kudělkových – každé druhé úterý v 17:30 hod.

na Šumbarku – čtvrtek v 16:00 hod.

u Maňky Bubikové – středa v 18:00 hod.

u Povolných – středa v 18:30 hod.

modlitební skupinka u Bubíků – neděle 18:00 hod.