Starší sboru Apoštolské církve v Havířově.

Pastor sboru je statutárním zástupcem sboru. Je povinen svědomitě duchovně pečovat o členy v jemu svěřeném sboru a zodpovídá za věrouku, 
duchovní stav a práci sboru.

a)      Spravuje sborové bohoslužby, přípravu pracovníků, biblické vyučování, křty a vysluhování Večeře Páně, pohřby, svatby, požehnání dětem, 
pastorační péči o členy a vykonávání kázně.

b)      Vede setkání Rady starších. Ve spolupráci s Radou starších a se sborem vykonává duchovně výchovnou, pastorační a evangelizační činnost ve sboru i mimo něj a zodpovídá za ni.

1.      Pastor navrhuje Radě starších zástupce pastora, popř. další pomocné pastory.

2.      Zástupce pastora pomáhá pastorovi při plnění jeho povinností. Na základě písemného pověření jej zastupuje a je statutárním zástupcem.

3.      Odpovědnost za sbor nese pastor sboru, zástupce pastora a Rada starších.

Pastor sboru:ing. Petr Špok