Royal Rangers

Jsme mezinárodní organizace pro děti a mládež školního věku. Chceme pozitivně ovlivnit výchovu mladé generace na základě křesťanských principů morálky a etiky. Nabízíme rodičům, školám a co nejširšímu okruhu dětí pomoc při výchově a rozvoji ve všech čtyřech oblastech života: fyzické, duchovní, duševní a sociální.

Cílem je nabídnout dětem zajímavý program volnočasových aktivit rozšiřující jejich všestranné vědomosti a dovednosti, pomoci jim vyrůst na samostatné a zodpovědné jedince, žijící bez závislosti na alkoholu, drogách, automatech, bez xenofobie a rasismu.
Hlavní okruh naší činnosti je klubová činnost formou pravidelných schůzek, organizování výletů, víkendovek, letních a zimních táborů, kulturních akcí, jako jsou koncerty, divadla nebo loutková představení, sportovních akcí a zájmových kroužků.

Royal Rangers v České republice pracuje jako Občanské sdružení registrované Ministerstvem vnitra ČR dne 16. dubna 1996.

V roce 2007 jsme získali titul „Uznaná organizace Ministerstva školství pro oblast práce s dětmi a mládeží“.

Zlaté pravidlo RR zní:

Ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mně.

Adresa:

10.přední hlídka Royal Rangers

Studentská 2, Havířov – Podlesí, 73601

naší klubovnu najdete v budově modlitebny Apoštolské církve (pod restaurací “Balon”),

Selská 29, Havířov-Bludovice

č.ú.  2700529385/2010 

Webové stránky 10.ph ROYAL RANGERS v Havířově.

Naše facebookové stránky